Genealogia  Rodziny  Siemienskich       herbu  Leszczyc

I Filip Siemieński   ? - 1480 Właściciel Dziewiść i Siemienic.
  Żona - Dzieci: Jakub.
II Jakub Siemieński   ? - 1547 Właściciel Siemienic.
  Żona - Dzieci: Jerzy.
III Jerzy Siemieński   ? - 1590 Właściciel Siemienic i części Rakowa w wieluńskiem.
  Żona - Zofia z Galewskich h. Wieruszowa                córka Mikołaja właściciela Galewic w Wieluńskiem Dzieci: Wojciech, Zofia, Barbara, Wawrzyniec, Marcin.
IV Wojciech Siemieński   ? - 1610 Właściciel części Siemienic, Rakowa, Mojkowic, Śmielnika.
  Żona - Jadwiga z Zamojskich h. Poraj                     córka Baltazara właściciela Strzelc w radomszczańskim Dzieci: Jan, Marcin Wojciech
V Jan Siemieński   ? - 1637 Właściciel Zamościa i Masłowic, pisarz grodzki piotrkowski 1618, Podstarości sądowy grodzki piotrkowski 1634-35, Miecznik sieradzki 1629-35, Sędzia grodzki piotrkowski 1634-35, Poseł na sejm z woj. sieradzkiego 1629.
  Żona - Elżbieta z Dunin-Karwickich h. Łabędź          córka Jerzego właściciela Wielkiego Skrzynna i Anny Podlodowskiej z Masłowic Dzieci: Franciszek, Stefan, Marcjan (protoplasta linii Stobieckiej)
VI Franciszek Siemieński   ? Właściciel Żytna i Masłowic, Marszałek sejmiku w Szadku 1655, Deputat do Trybunału Koronnego z ziemi wieluńskiej
  Żona - Anna z Świerczkowkich h. Trąby z Dąbrówny Dzieci: Stefan, Jan, Wojciech.
VII Stefan Siemieński   ? Właściciel Żytna i Masłowic, Pisarz grodzki piotrkowski, Sędzia grodzki i ziemski sieradzki, Deputat do Trybunału Koronnego 1690
  Żona - Zofia z Zabielskich h. Trzaska Dzieci: Franciszek.
VIII Franciszek Siemieński   ? Właściciel Żytna i Masłowic, Stolnik bracławski 1752
  Żona - I Zofia z Swięcickich h. Jastrzębiec                 II Zofia Mączyńska (Miączyńska) Dzieci: Józef, 3 córki
IX Józef Jacek Siemieński   ? - 1819 Właściciel Żytna, Masłowic, Rędzin, Silnicy, Pławideł, Rogaczówka. Podstoli, nast. Stolnik radomszczański 1789-92, Chorąży rradomszczański 1792-95, Poseł na Sejm Wielki.
  Żona - Ewa z Skórkowskich h. Jelita                        córka Jana Cześnika później Chorążego opoczyńskiego, właściciela Wielkiej Woli i Magdaleny Siemieńskiej h. Leszczyc. Wnuczka pomieczu Wiktoryna Skórkowskiego i Ludwiki Małachowskiej Dzieci: Leonard, Eligiusz (generał w powstaniu kościuszkowskim), Jadwiga, Franciszek (protoplasta linii Masłowickiej), Wincenty, Józefa, Jan Nepomucen (protoplasta linii Silnickiej).
X Leonard Siemieński   ? - 1846 Właściciel Rędzin, Pławideł, Rogaczówka. Kapitan 6 p.p. wojsk Księstwa Warszawskiego, uczestnik kampanii napoleońskiej 1812, późniejszy uczestnik Powstania Listopadowego. Odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari za męstwo 1831.
  Żona - Konstancja z Malczewskich h. Tarnawa         ciotka Wandy Malczewskiej późniejszej błogosławionej Dzieci: Jacek.
XI Jacek Siemieński   1826-1872 Właściciel Żytna, Rogaczówka, Rędzin, Zagórza/Zagórzyna, Wilkoszewic - które musiał sprzedać zagrożony konfiskatą za udział w powstaniu. Ukończył medycynę, brał udział w Powstaniu Styczniowym 1863.
  Żona - Ewa z Siemieńskich h. Leszczyc  1840 - 1894 córka Jana Nepomucena i Franciszki z Dębińskich h. Rawicz. Wniosła w wianie Żytno. Dzieci: Leonard.
XII Leonard Siemieński   1856 - 1915 Właściciel Żytna, Rędzin i Pławideł. B. dobry gospodarz, wdraża w okolicy nowoczesne formy  gospodarowania, jako pierwszy zakłada chmielniki.
  Żona - Stefania z Sulimierskich h. Starykoń 1858 - 1945 Dzieci: Jacek, Maria, Elżbieta, Władysław (Dyrektor gospodarstwa i stadniny koni w Racocie, zginą w 1939 podczas ewakuacji stadniny), Stefania.
XIII

 

Jacek Siemieński   17.11.1887 - 24.02 1977

 

Ostatni właściciel majątku Rodziny Siemieńskich. W skład wchodziły Żytno i Rędziny. Ukończył studia rolnicze na UJ w Krakowie. Uczestnik Kampanii 1920. Poseł Na sejm w 1929. W gospodarce wprowadza wiele unowocześnień: siew poplonów, nawozy sztuczne. Prowadzi hodowlę koni półkrwi arabskich. Prezes Zarządu Stowarzyszenie Rolniczo-Handlowego Związku Ziemian w Radomsku. W czasie II wojny Żytno jest zapleczem dla miejscowych oddziałów AK. Szef radomszczańskiego okręgu "Uprawy" Konspiracyjnego Stowarzyszenia Ziemian. Po wysiedleniu z majątku 1945 początkowo mieszka w Warszawie, Później w Gdańsku.
  Żona - Ewa z Wielowieyskich h. Półkozic 23.02.1899 - 1.11.1974 córka Stefana i Zofii Deskur. Dzieci: Andrzej, Leonard (żonaty z Jadwigą Dobrowolską h. Leliwa), Zofia (mąż Jerzy Grobicki), Stefan (żołnierz AK, Zginął 1944 w bitwie pod Krzepinem)
XIV Andrzej Siemieński   23.02 1929 - 10.05.1997 Żołnierz AK. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Partyzanckim. Po wysiedleniu zamieszkał w Warszawie.
  Żona - Halina z Fryboesów h. Rawicz  20.01.1925        córka Emila właściciela elektrowni w Markach k. Warszawy i Zofii Weis. Żołnierz AK. Łączniczka w Powstaniu Warszawskim. Więzień obozu w Oberlangen. Odznaczona Krzyżem Walecznych Dzieci: Paweł, Jerzy.
XV Paweł Siemieński 30.08.1958 Jerzy Siemieński 22.06.1963
  Żona Bożena z Borowskich 14.07.1961 Żona Ewa z Komorowskich 6.08.1968
  dzieci: Katarzyna, Magdalena Dzieci: Agnieszka
XVI

Magdalena Siemienska 21.06.1985

 
 

Mąż - Georgios Tsialtas